Ons Aanbod

Varkensvlees

Vers varkensvlees van onze scharrelvarkens

Rundsvlees

Rundvlees van collega-veeboeren

Kippenvlees

Kippenvlees van Mechelse Koekoeken

Groenten

Groenten van eigen kweek of van collega-tuinbouwers

Fruit

Fruit van collega-landbouwers

Kaas en zuivel

Kaas en Zuivel van collega's uit de korte keten

Eieren

Eieren van onze Bruine en Marans legkippen